top of page

Eksempler Manglende Forkynning

Herunder vises eksempler på hva som er korrekte og korrekt forkynte domsavsigelser, sett mot eksempler på feil og uriktige domsavsigelser uten forkynning, slik at du vet hva du skal lete etter for å identifisere falske domstolsavgjørelse i dine saker!

bottom of page